Head Office in İstanbul

Aydıntepe Mahallesi Kızılçam Sk. No: 8/2 ,Tuzla, 34947 Istanbul - TÜRKİYE

Phone: +90 (216) 392 99 70

Email:info@yonca-onuk.com

Please Contact Us

+90 (216) 392 99 70

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek adına; işbu e-mail üzerine verdiğiniz cevap veya öncesinde tarafımızla yaptığınız yazışmalar yoluyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, bu yazışmalar yoluyla otomatik olarak toplanmakta olduğunu ve veri sorumlusu sıfatını haiz, Yonca Onuk Adi Ortaklığı (“Yonca - Onuk”) tarafından, sizlerle iletişim kurmak amacıyla ve KVKK’nın 5/2-e maddesi ile Anayasa’mızın 22/1 maddesindeki hukuki sebepler dâhilinde işleneceğini, aynı amaçlar ve hukuki sebepler dâhilinde iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine aktarılacağını, kişisel verilerinizle ilgili olarak kisiselveri@yonca-onuk.com mail adresi üzerinden Yonca – Onuk’a başvurmak suretiyle KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan haklarınız kullanabileceğinizi bildiririz.

Bu ileti ve ekleri; hak sahipleri tarafından korunan, gizlilik arz eden bilgiler içerebilir ve sadece iletide gönderildiği belirtilen kişi/kişiler veya kuruluşlara özeldir. Muhatabı olmamanıza rağmen bu iletinin tarafınıza ulaşmış olması halinde gizlilik yükümlülüğüne uymak tarafınız için de söz konusu olup bu durumda göndereni derhal uyarmanız ve ileti ve eklerini derhal sisteminizden silmeniz rica edilmektedir. Bu e-postanın muhatabı değilseniz, Yonca – Onuk’un onayı olmaksızın bu iletinin ve eklerinin okunması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, üçüncü kişilere açıklanması, ifşa edilmesi ve yönlendirilmesi kesinlikle yasaktır. İleti ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda gönderenin ya da Yonca – Onuk’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yonca – Onuk bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu iletideki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Yonca – Onuk’un görüşlerini yansıtmayabilir. Yonca - Onuk iletinin ve eklerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. İletinin muhatap dışında herhangi bir alıcıya gönderilmiş olması hak sahiplerinin haklarından feragat ettikleri anlamına gelmez.

 

 
To Top